Styrelsen 

Ulf Johansson, ordförande, tfn 050 337 0404

Erik Nybäck, vice ordförande  

, sekreterare       

Övriga ordinarie medlemmar:

Jonas Gammelgård  

Simone Widner

Marika Saarela

Robert Sirén

Didrick Ylinen

 

Suppleanter:

Alex Nylund


      
Utanför styrelsen:     
Andreas Norrgård, kassör