Byarevyn är ett unikt samarbetsprojekt mellan ungdomsföreningarna i Oravais kommun. Medverkande föreningar är förutom Oravais UF, Kimo UF, Komossa UF, Keskis UF och Hellnäs UF.

Byarevyn erhöll Johannespriset för Årets Amatörteater år 2003. År 2005 fick Byarevyn Lionsklubbens utmärkelse som årets Oravaisbo med motiveringen att byarevyn ger kommunen ett gott ansikte utåt.